VG-Totaal-Intsallateur
VG-Totaal-Intsallateur
VG-Totaal-Intsallateur
Slideshow tekst

Bedenker van op maat

toegesneden oplossingen

VG Totaalinstallateur logo
VG Totaalinstallateur
Duurzame energie tekst

Duurzame energie

Duurzame oplossingen staan volop in de belangstelling. Berichten over klimaatverandering, stijgende energieprijzen en nieuwe overheidssubsidies maken het voor consumenten en bedrijven interessant om in duurzame oplossingen te investeren.. 
Voor verwarming en warm water zal de HR-ketel nog jaren beeldbepalend zijn. In combinatie met het terugwinnen van restwarmte, kan nog meer energie bespaard worden. Natuurlijk hebben wij verschillende EPC-oplossingen om het energielabel van een woning te verbeteren. 
HR-technologie is bovendien uitstekend te combineren met duurzame bronnen, zoals zon en aarde. Wij hebben duurzame oplossingen voor zowel particulieren, als grootschalige toepassingen. Hoogwaardige en efficiënte oplossingen voor wie minder afhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Bovendien kan zo een fors lagere CO2 -uitstoot worden bereikt. Met name de zon levert veel meer direct bruikbare energie, dan de meeste mensen denken.

Ook wij zien het belang in van het overstappen op energiebronnen die nooit opraken, zoals zonne-, wind- en bodemenergie. Wij richten ons met name op:

Warmtepomp

Een warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat warmte aan de omgeving onttrekt en omzet in bruikbare warmte voor het leveren van verwarming en warmtapwater.

De werking van een warmtepomp is feitelijk gelijk aan die van een koelkast. Zoals een koelkast een koudemiddel als 'transportmiddel' gebruikt om warmte aan de koelruimte te onttrekken, zo onttrekt een warmtepomp met behulp van een combinatie van water en een milieuvriendelijk koudemiddel laagwaardige warmte aan de aardbodem, (oppervlakte)water, (ventilatie)lucht of afvalwarmte.

Een warmtepomp is zodanig ontworpen dat deze een maximale warmte kan leveren met een minimale opname van aandrijfenergie uit fossiele brandstoffen. Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600%. Dit betekent dat een warmtepomp met 1 kW elektrische energie maar liefst 6 kW aan warmte kan leveren. Het hoogste rendement wordt bereikt wanneer de temperatuur van de bron hoog is en voor verwarming gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamd Laag Temperatuur Systeem, zoals vloer- en wandverwarming.

Naast verwarmen kunnen diverse warmtepomptypes ook koelen en warmtapwater leveren. Kiest u voor een warmtepomp met passieve koeling, dan kunt u het hele jaar door genieten van een comfortabel binnenklimaat!

De aanschaf van een warmtepomp is een flinke investering. Daar staan echter veel voordelen tegenover:

  • Verwarming, warmtapwater en (geïntegreerde) passieve koeling mogelijk 
  • Zomer en winter een zeer comfortabel binnenklimaat
  • Waardevermeerdering van uw woning
  • Lange levensduur
  • Lage onderhoudskosten
  • Bijzonder hoge rendementen, lagere energiekosten
  • Extreem laag geluidsniveau
  • Gunstige invloed op verlaging EPC of energielabel

Warmte terugwinning

Middels warmteterugwinning wordt warmte die in afvoerlucht of afvoerwater zit hergebruikt en gaat dus niet verloren. De warmte die teruggewonnen wordt gebruikt om lucht weer voor te verwarmen of ten behoeve van warm waterproductie. Hierbij wordt alleen de warmte uit de afvoerlucht of het afvoerwater hergebruikt. De afvoerlucht of het afvoerwater zelf wordt, nadat de warmte eruit is gehaald, naar buiten afgevoerd.

VG Totaalinstallateur logo
VG Totaalinstallateur

© 1990 - 2024 VG Totaalinstallateur | Privacy | Cookies

Designpro.nl | Z-IM.nl